Time Period

Years Ago

 

 

 

 

 

 

Idahoan

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000

 

 

 

 

 

Californian

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montanian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloradian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320,000

 

 

 

 

 

 

 

Oregonian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevadian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

545,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohioian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

745,000

 

 

 

 

 

 

 

Wyominton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

995,000

 

 

Fossils